» » Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

Діагностика пам'яті та уваги — це важливий аспект раннього виявлення обдарованості дітей. При правильному її проведення вихователь і педагог отримують можливість підбирати для кожного вихованця індивідуальну освітню і розвиваючу траєкторію, стежити за просуванням по ній.
Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

Теоретичні аспекти

В психології пам'ять розглядають як компонент спеціальних і загальних здібностей. Це форма психічного відображення реальності, яка характеризується закріпленням, збереженням, відтворенням власного досвіду. Пам'ять - це основа нашої свідомості. Саме тому так важлива діагностика пам'яті. Інформація від органів почуттів виявилася б абсолютно марною, якщо б пам'ять не фіксувала зв'язку між деякими фактами і подіями. Вона довговічна, дає людині можливість зберігати індивідуальність.


Для кожної людини пам'ять є унікальною. Втративши її, людина втрачає своє "я". Вона пов'язує минуле і сьогодення окремого суб'єкта, вважається основною пізнавальною функцією, що лежить в основі навчання і розвитку. Пам'ять – когнітивний процес, який виконує функції запам'ятовування, втрати, а також збереження та відтворення якогось матеріалу. Пам'ять характеризує навчання і виховання, набуття знань, накопичення особистого досвіду, формування певних навичок.

Видова класифікація

В основі видової класифікації пам'яті використовуються три найважливіших показника, іменованих критеріями.
 • Об'єкт запам'ятовування, який пов'язаний з тим, що потрібно запам'ятати. Це можуть бути предмети, думки, почуття, рухи. Виділяють образну, словесно-логічну, рухову, емоційну пам'ять.
 • Ступінь вольової регуляції пам'яті (поділ довільної і мимовільної пам'яті).
 • Тривалість збереження інформації. Мають на увазі короткочасну, довготривалу і оперативну пам'ять.
 • За способом запам'ятовування пам'ять буває логічної і механічної.
 • Типи пам'яті

  Для того, щоб вибирати методики діагностики пам'яті, зазначимо, що виділяють чотири основних види пам'яті.


  1. Наочна і образна пам'ять - це пам'ять на асоціації, на природні картини, а також на звукові, смакові відчуття, запахи. Вона буває осязательной, слуховий, зорової, смакової, а також нюхової. Розвиненість слухової і зорової пам'яті вважаються професійними якостями. 2. Словесна і логічна пам'ять – це специфічний вид. При ній інформація засвоюється на слух, її зміст складають думки, які неможливі без нормальної мови. Грунтуючись на інших видах пам'яті, саме словесно-логічний варіант виконує основну навантаження. Від рівня її сформованості залежить розвиток інших варіантів пам'яті, а також якість засвоєння матеріалу в процесі навчання. 3. Емоційна пам'ять – це запам'ятовування, збереження і відтворення емоційно забарвлених явищ, пам'ять на почуття. Вона набувається в рамках пережитих відчуттів, як позитивного, так і негативного характеру. Наприклад, це пов'язано з якимись подіями, які відбулися в минулому. У цьому подібні спогади, які зберігаються в емоційної пам'яті, можуть стати людині керівництвом для активних дій та інтерпретації певних подій.
  4. Рухова пам'ять - це процес запам'ятовування, відтворення різних рухів і систем. Вона є базою для створення різних практичних і трудових навичок. Без пам'яті рухів людині довелося б щоразу знову вчитися здійснювати певні дії.
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Додатковий розподіл

  З урахуванням цілей діяльності пам'ять поділяють на мимовільну і довільну. У тих ситуаціях, коли ми ставимо певну мету, ведуть мову про довільної пам'яті. Процеси запам'ятовування і відтворення інформації виступають у вигляді спеціальних мнемічних дій. В сукупності пам'ять являє собою довільну і мимовільну складові. Для довготривалої характерно утримання протягом тривалого часового проміжку певного обсягу інформації. У разі необхідності її володар легко відтворить необхідні факти, причому, без будь-яких спотворень і змін. Короткочасна пам'ять відрізняється досить обмеженим періодом збереження знань, необхідністю негайного відтворення певної інформації. На відміну від довготривалої пам'яті, в ній одночасно може зберігатися лише дуже незначна кількість інформації - не більше 7 ± 2 одиниць якогось матеріалу. Крім того, виділяють в якості окремого елемента оперативну пам'ять. Вона передбачає запам'ятовування якихось важливих відомостей, в яких людина має потребу лише на незначний час, що буде потрібно йому для виконання операції, окремого виду діяльності. Тест на пам'ять і увагу можна проводити навіть у дитячому садку.
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Тест на виявлення типу сприйняття інформації

  Як проводиться діагностика пам'яті? Пропонований тест допомагає виявити основні методи, прийоми, форми, які підійдуть дитині. Необхідно вибрати лише ті твердження, які підходять для випробуваного.
 • Я завжди з собою чесний, а тому відповім щиро на всі питання, запропоновані нижче.
 • Для мене істотне значення має спілкування з іншими людьми (А).
 • Особистий контакт я віддаю перевагу листуванні в різних соціальних мережах (В).
 • Я більше мовчу, віддаю перевагу спостерігати за іншими людьми (А).
 • Читаючи про себе, я пересувається губами (А).
 • Я завжди емоційний, багатослівний, товариський (До).
 • Я активно жестикулюю під час бесіди (В).
 • Я можу довго дивитися у вікно, роздивлятися різні картинки, вибираю книги з ілюстраціями (До).
 • Я не можу довго сидіти при читанні (В).
 • В процесі роботи я можу паралельно щось малювати, креслити, малювати, штрихувати (В).
 • У мене хороша пам'ять на людей, зате часто забуваю або плутаю імена (До).
 • Мені подобається тестувати нові речі, я захоплююся конструюванням (До).
 • Я роблю часті перерви при виконанні численних домашніх завдань).
 • У навчанні мені важливо бути в команді (А).
 • Я люблю робити уроки в повній самоті (В).
 • Мені легше запам'ятати прочитане, ніж почуте (До).
 • Мені краще запам'ятовувати події, які мали місце бути, ніж розказані ким-то (В).
 • Я часто перебираю свої волосся або одяг, тереблю в руках будь-які предмети (До).
 • Обробка результатів

  Ця діагностика пам'яті ґрунтується на тих літерах, які вибирають випробовувані.
 • А (Аудіал).
 • Представникам цього типу досить легко вчитися. Вони з задоволенням слухають вчителя, легко відтворюють інформацію, одержану від нього. При заучуванні фізичних і математичних формул дитина намагається вимовляти їх вголос. Записана інформація повинна бути обов'язково почута. Важливі моменти в конкретному тексті бажано кілька разів прочитувати вголос. Для даного типу пам'яті корисно виконання будь-якого домашнього завдання разом з іншими хлопцями.

 • (Візуал).
 • Візуал отримує нові знання за допомогою образів. Для нього картинка представляється у вигляді узагальненого матеріалу, який має певні важливі моменти. Дитина такого типу намагається будь-який новий матеріал перетворити в образ. Велика частина людей має саме такий тип пам'яті. Якщо переважає даний варіант запам'ятовування інформації, краще в аналізованому тексті відзначати важливі моменти, спростивши процес їх засвоєння фантазією - образами. У процесі навчання потрібно максимально використовувати картинки, графіки, різні таблиці, оригінальні схеми. Найменше відволікання від зорового типу негативно відбивається на запам'ятовуванні. Психологи радять таких малюків садити за перші парти, щоб вони могли своїми силами отримувати нову інформацію.
 • До (Кінестетик).
 • Кінестетик завжди повинен перебувати в активному русі, зберігаючи в голові новий матеріал. Вдома можна практикувати цей метод. Корисним буде спорудження будинку турніка або шведської стінки. Виконуючи різні фізичні вправи, легко можна вивчити вірш небудь запам'ятати історичні дати.
  При запису важливого матеріалу тактильні відчуття мають певне значення. Наприклад, можна стискати гумовий м'ячик, який приємний на дотик. Слова і числа бажано робити "живими", щоб вони залишалися в пам'яті. Психологи рекомендують застосовувати об'ємні літери та цифри, щоб вони залишалися в пам'яті цього типу дітей. Також добре використовувати опуклі географічні карти, макети, глобуси. При роботі над навчальною інформацією допомагає пересування по кімнаті. Це допомагає концентрувати увагу.
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Тест на відтворення словесно-логічної інформації

  Як перевіряється слухова пам'ять? Діагностика, пропонована нижче, дозволяє визначати сприйняття логічної і словесної інформації. Хлопцям читається невеликий розповідь, який містить кілька смислових одиниць, з'єднаних в логічній послідовності. Необхідно його вислухати, потім переписати зміст, скорочуючи, змінюючи пропозиції. "Корабель зайшов в порт (1), незважаючи на велике хвилювання моря (2). Ніч стояли на якорі (3). Вранці підійшли до незнайомого причалу (4). 18 моряків пішли на берег (56). 10 чоловік відправилися в музей (78). 8 матросів пішли гуляти по місту (910). До вечора всі повернулися (11), зайшли в міський парк (12), повечеряли (13). 23 години матроси прийшли на корабель (1415). Незабаром він відправився в інший порт(16)."
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Обробка результатів

 • 4 бала - дитина по пам'яті зміг відтворити близько 80 % матеріалу і більше;
 • 3 бали - дошкільник згадав інформацію в діапазоні від 55 до 80%;
 • 2 бали - дитиною по пам'яті відтворена половина інформації;
 • 1 бал - дитина без помилок згадав 0-30% запропонованого матеріалу;
 • 0 балів – дитина не захотів контактувати, або не прийняв, не зрозумів запропоноване завдання.
 • Діагностика зорової пам'яті необхідна для підбору ефективних методик виховання і розвитку дітей дошкільного та шкільного віку.
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Гра «Хусточка»

  Як можна розвинути в дітей бажання до запам'ятовування певної інформації? Діагностика пам'яті у дошкільнят цілком може бути проведена за допомогою гри. На стіл кладеться декілька іграшок (15-20 секунд). Далі вихователь накриває їх хустинкою, а дитина повинен перерахувати всі іграшки, які були йому показані раніше. При цьому здійснюється одночасно і діагностика та розвиток пам'яті. Далі можна поміняти іграшки, запропонувавши дітям пояснити, які з них були прибрані.

  Завдання «Пари картинок»

  Пропонуємо ще один тест на пам'ять і увагу для дітей дошкільного віку, а також для дітей 1-4 класів. Їм пропонуються різні картинки. Вони повинні підібрати 7-8 пар, які пов'язані між собою. Далі діти запам'ятовують максимальна кількість картинок одного ряду, педагог прибирає їх. Малюки повинні згадати розташування прибраних зображень, користуючись залишеними картинками другого ряду.
  Діагностика пам'яті. Тест на пам'ять і увагу

  Підведемо підсумки

  Діагностика порушень пам'яті необхідна для детального вивчення кожної дитини, підбору для нього педагогом індивідуального розвиваючої траєкторії. Завдяки різноманітним рольовим іграм, вихователь отримує актуальну інформацію про кожного вихованця, підбирає для нього певні варіанти розвитку і вдосконалення пам'яті.
  331