» » Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія

Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія

Сучасна медицина має сотні найрізноманітніших розділів. Одним з них є геронтологія. Що це за наука? Геронтологія – це спеціальний напрямок, що вивчає процеси, за яких відбувається старіння людського організму. Причому вчені з цієї області визначають перебіг захворювання у старечому віці, які є в цих процесах особливості. Геронтологія – поняття широке. Розділ, в якому вивчають здоров'я літніх людей, називається геріатрією. Важливим завданням тут є розробка ефективних методик при лікуванні старіючого організму.
Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія

Геронтологія та геріатрія

Фахівці галузі геронтології вивчають фізіологічні етапи, що відбуваються в організмі, біохімічні реакції, які відповідають за їх протікання. Геронтологія - це наука, яка вивчає причини старіння організму. В даний час ця галузь досягла високого рівня. Сучасні вчені провели безліч досліджень, розробили безліч методик. У нашій країні НДІ геронтології є у найбільших містах (Москві, Санкт-Петербурзі). У цих багатопрофільних центрах є багатющий дослідний потенціал.

Геріатрія є одним з важливих розділів геронтології. У цій галузі особлива увага приділяється літнім людям. Терапія похилого віку володіє своїми особливостями. Причому займається геріатрія не тільки лікуванням, а й профілактикою. Область ця особливо значуща, адже з роками наші органи працюють з кожним разом гірше, виникають хронічні захворювання, ускладнення. Позбавлятися від них важко, інколи неможливо. Однак при бажанні можна компенсувати деякі порушення. Людський організм з роками слабшає, клітини старіють і перестають омолоджуватися, це закладено природою. Але факти говорять про те, що всі люди старіють по-різному. Через спадковості організм може стати немічним вже в 10 років. А хто-то з сильним спадковим механізмом здатний дожити до 200 років. Японець Мамме помер у віці 242 років. Це одиничний випадок. Проте він підтверджує, що клітини людського організму здатні до довгожительства.

Дана наука розвивається за трьома основними напрямами: експериментальна, соціальна й клінічна геронтологія. Використовуються різноманітні методи досліджень: біохімічні, біологічні, фізіологічні, біофізичні та інші.
Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія

Причини старіння організму

Так чому ж старіє людський організм? Геронтологія це пояснює кількома причинами, основними є наступні: Як і все в природі, будь-який живий організм з часом зношується. Так і є, адже слово "старий" ми застосовуємо до будь-яких об'єктів, як до живих, так і неживих. Все в цьому світі піддається старінню. Як сказав би геронтолог, відбувається процес накопичення ентропії з часом (наростання хаосу). Отже, в клітинах ДНК з часом накопичується велика кількість ушкоджень, мутацій, і це призводить до порушення роботи органів. Одним із головних руйнівників наших клітин, як стверджує геронтологія, є радіація. Вона присутня на землі всюди, по всіх предметах, у навколишньому середовищі, розрізняється лише доза. Нам від цього нікуди не дітися. Вільні радикали - агресивні молекули, які мають неспарений електрон, вступають у різні реакції і тим самим окислюють (руйнують) наші клітини. Старіє наш організм з-за стресів, нестачі кисню, накопичених шкідливих речовин, зшивання молекул у клітинах (глікозилювання), від хронічної перевтоми. В кожному організмі є «ремонтний комплект», який сприяє відновленню клітин, але з роками ця здатність втрачається, знижується здатність до саморегуляції.
Геронтологія - це наука, яка вивчає здатність організму відновлюватися і самообновляться. Чим молодша людина, тим швидше його клітини здатні до відродження. Цей процес дуже цікавий. В молодому віці, які б фактори не пошкоджували клітку, процес оновлення відбувається так швидко, що пошкодження не встигають накопичуватися, організм швидко відновлюється. Але в якийсь момент цей процес сповільнюється, а незабаром і просто припиняється. Природа включає запуск, сприяє саморуйнування. Клітини перестають оновлюватися, накопичуються руйнування, і організм просто гине від старіння.

Поняття соціальної геронтології

Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія
Тепер зрозуміло, що геронтологія – це вивчення процесів старіння організму. Ну а чому ж люди старіють по-різному? Залежить це тільки від спадковості? Соціальні умови проживання також відіграють важливу роль. Цю сторону питання вивчає соціальна геронтологія. Наукові дослідження проводяться в області, що стосується соціально-гігієнічних аспектів, спрямованих на вивчення передчасного старіння. Ця сфера розглядає соціальні умови, образи життя, їх рухову активність, вишукує найбільш доцільну організацію праці людей пенсійного віку.


Соціальна й клінічна геронтологія не просто вивчає біологічні процеси, зношування організму. Мета науки – знайти соціальні можливості для збереження духовної, тілесної значущості, які так важливі в літньому віці. На перший план тут виходять спосіб життя і проблеми існування в суспільстві. Вони нерозривно пов'язані з проблемами соціології, філософії, соціальної психології, економіки, індустрії, статистики, індивідуальної і соціальної гігієни. Соціальна геронтологія нерозривно пов'язана із загальною культурою суспільства з державою, яка зобов'язана піклуватися про психічному і соматичному благополуччя літнього покоління.

Напрямки соціальної геронтології

У соціальній геронтології дослідження вчені проводять в трьох напрямках:
 • Вивчення соціальних аспектів психічного і біологічного старіння людини. Дослідження впливу процесу старіння на саму особу на останніх етапах життя: зміна установок, соціальних потреб, активності, діяльності, повністю способу життя. Це напрямок концентрується на особистих, індивідуальних особливостях старості і старіння.
 • Вивчення соціальних груп, в яких знаходяться літні люди. Геронтологи виявляють, в якому середовищі старіють індивідууми, який вплив на них справляють навколишні, як швидко відбувається процес старіння.
 • Поняття "геронтологія в соціальному середовищі" передбачає й вивчення суспільного становища старих людей. Вони також є елементами демографічної і соціальної структури і чинять безпосередній вплив на різноманітні загальні процеси. В цьому напрямку особливу увагу приділяється організаціям, які займаються соціальним забезпеченням, обслуговуванням і захистом літніх людей.
 • Вплив соціальних аспектів в геронтології

  Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія
  Соціальна геронтологія - це наука, що вивчає також передпенсійний та пенсійний вік на предмет швидкого професійного старіння. Розглядає активність, працездатність і професіоналізм літніх людей. Робота ця проводиться в наступних напрямках:
 • Надання старим і літнім людям, які мають низький рівень добробуту, практичної допомоги.
 • Для підвищення соціальної активності у літніх людей створення певних умов, проведення соціальної реабілітації.
 • Щодо старих і літніх людей формування необхідної політики щодо соціального захисту в суспільстві.
 • Розробка методик і превентивних програм, що дозволяють усувати негативні наслідки старіння.
 • Соціальні експерименти, що дозволяють давати об'єктивну оцінку і створювати базу даних для поліпшення матеріальних і життєвих умов літніх людей.
 • Соціальна геронтологія – це напрямок, який ставить завданням з'ясування демографічних закономірних зрушень у країні, економічних і соціальних наслідків, які призводять до високої смертності, короткої тривалості життя людей пенсійного віку. Дане напрямок вивчає всі соціальні проблеми, з якими стикається старість, і з'ясовує причини їх появи.

  Біологічний вік і соціум

  Біологічним віком можна назвати міру старіння організму, його здоров'я та тривалість життя. Визначається він цілим набором показників і тестів. Це і є функціональний вік, який залежить від соціальних умов проживання та особистих якостей людини. Будь інститут геронтології надасть тести, що дозволяють кожному дізнатися свій біологічний вік. Особливо це важливо для літніх людей. Вчені вважають, що це видова життєва тривалість, яка показує зміни в організмі в порівнянні з календарним віком. Щоб попередити передчасне старіння, дуже важливо визначити свій біологічний вік та проаналізувати будь-які негативні зміни, вчасно усунути їх причину. У соціальній геронтології розробляються цілі заходи, спрямовані на соцзахист. Болгарський вчений-геронтолог Стойнев близький до концепції, що старіння – біосоціальна явище і його прояв не тільки впливають генетичні, але і соціальні, а також економічні фактори. Якість життя літніх людей має підвищуватися, пенсіонери повинні мати можливість працювати, отримувати необхідну підтримку не тільки від близьких людей, але й від держави.

  Важливість геріатрії

  Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія
  Геронтологія та геріатрія, що входить до її складу мають величезне значення в медицині. Це незаперечно. Саме завдяки геріатрії лікар може правильно зорієнтуватися у встановленні правильного діагнозу літньому пацієнтові, призначити правильне лікування та покращити його якість життя. Основні складності геріатрії в тому, що у старих людей, як правило, спостерігається не одне, а відразу декілька захворювань, безліч патологічних процесів. Центри біорегуляції і геронтології проводять відразу повне обстеження. Часто виявляються захворювання серцево-судинної системи, травної, а також опорно-рухового апарату. Призначити правильне лікування при декількох недугах – процес нелегкий, і це є головним завданням геріатрії. Також важливо не допустити розвиток будь-яких патологій у даної групи пацієнтів. Уряди розвинених країн вже зрозуміли і оцінили важливість науки геронтології, в тому числі і геріатрії. Виділяючи значні кошти на її розвиток, держава намагається налагодити свою демографічну політику і продовжити тривалість життя.

  Геронтологічний науково-клінічний центр (ГНКЦ) у Москві

  Інститут геронтології в Москві є провідним науково-методичним і одночасно лікувальним геріатричним установою Моз Росії. На обстеження і лікування сюди можуть приїхати жителі з будь-якого куточка нашої країни. Основна діяльність центру - клінічна геронтологія. «Ботанічний сад» - найближча станція метро. Адреса: вулиця Леонова, 16. Знайти центр не складе праці.
  Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія
  У центрі надається медична допомога всім віковим групам, але особлива увага приділяється старечого і літньому віку. Є успішний досвід проведення складних операцій у довгожителів. Навчання та професійну підготовку в центрі геронтології проходять лікарі з усіх регіонів країни. Фахівці центру на стажування направляються в геріатричні клініки Європи та Ізраїлю. В клініці працюють 15 доцентів, 13 докторів наук, 40 кандидатів, 11 професорів. Тут розроблені унікальні технології для визначення біологічного віку пацієнта, різні програми для профілактики старіння і вік-асоційованих хвороб. Високотехнологічна допомога виявляється на сучасному діагностичному та хірургічному обладнанні. Хірургічні втручання частіше проводяться лазерною технікою, сучасними матеріалами.

  Інститут біорегуляції і геронтології (Санкт-Петербург)

  У Північній столиці геронтологія як наука також розвивається швидкими темпами. У Пітері інституту біорегуляції і геронтології був заснований ще в 1992 році. Головною метою була реалізація фундаментальних завдань у галузі геронтології, а також впровадження в практику наявних двадцятирічних клінічних і експериментальних досліджень. Вони проводилися з застосуванням пептидних біорегуляторів, які створювалися впродовж декількох років в академії Кірова. Головними завданнями інституту в Санкт-Петербурзі є:
 • Фундаментальні наукові дослідження, прогнозування та удосконалення методів діагностики, розробка новітніх програм у галузі геронтології та біорегуляції.
 • Клінічне вивчення, розробка нових лікарських препаратів, сучасних технологій для лікування і профілактики вікових патологій.
 • Пропаганда нових знань в науці «геронтологія». Санкт-Петербург на даний момент є єдиним центром на північному заході країни, який займається розробками, вивченням, практикою в галузі геронтології та геріатрії.
 • Геронтологія — це Соціальна й клінічна геронтологія

  Результати роботи

  Багаторічні дослідження в інституті дали дивовижні результати. Саме тут був створений гепопротекторний препарат пептидних біорегуляторів. Його використання дає можливість проводити профілактику і навіть лікувати захворювання, які асоціюються з літнім віком. Інститут геронтології пишається своїми співробітниками, які є авторами цілого ряду препаратів, запущених Моз РФ у промислове виробництво: 6 гепопротекторов, 30 видів біорегулятора, 5 синтетичних пептидів. Ці препарати не мають за кордоном аналогів! Тут вчені здійснили хімічний синтез сотні пептидів. Вони володіють високою біологічною активністю, уповільнюють процеси старіння. Центр геронтології представив таку групу речовин, яка отримала загальну назву «цитомедина». Досвід їх використання вже доводить ефективність препаратів в боротьбі з передчасним старінням, а також з патологіями, які в старечому віці не піддаються лікуванню.
  1638