» » Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

Місцеві медичні установи, такі як стаціонари та поліклініки, є не єдиними структурами, що забезпечують повноту обслуговування населення. Спеціальне лікувально-профілактичний медичний заклад, що носить назву "диспансер", володіє більш широкими можливостями і лікувальним арсеналом для надання вузькопрофільної допомоги нужденним в лікуванні деяких захворювань.

Що таке диспансер?

Диспансер – це спеціалізований медичний заклад лікувально-профілактичного профілю. Його основним призначенням є раннє виявлення хворих, постановка діагнозу, проведення низки процедур, спрямованих на зниження захворюваності, і прийняття активних профілактичних заходів, що попереджають поширення небезпечних видів хвороб.

У сферу впливу і обов'язків співробітників медустанови входить проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження рівня вірусних, соціально небезпечних захворювань шляхом диспансеризації населення. Диспансер – це місце, де в належних умовах санітарного та лікувального відповідності проводиться масове медичне обслуговування населення. У закладі організовуються і контролюються загальні огляди громадян, метою яких є виявлення захворювань, патологій з використанням технічних і спеціалізованих засобів аналізу.

Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

Основні завдання диспансеру

Диспансер – це установа, де вирішуються не тільки медичні, але й соціальні, просвітницькі проблеми деяких категорій громадян. У завдання диспансеру входить просвітницька діяльність, гігієнічне виховання, поширення знань і переваг здорового способу життя. Диспансер – це орган, основними завданнями якого є:
 • Надання кваліфікованої консультативної, лікувальної, діагностичної допомоги населенню відповідно до профілю закладу.
 • Диспансеризація пацієнтів, організація спостереження в умовах диспансеру та в інших лікувальних установах.
 • Організаційне та методичне керівництво та супровід діяльності територіальних медичних установ загального напрямку.
 • Облік хворих, ведення статистики захворюваності (смертності, інвалідності), аналіз зібраних даних, реєстрація хворих.
 • Розробка профілактичних заходів.
 • Проведення семінарів, конференцій з участю діючих фахівців для підвищення рівня кваліфікації за профільними видами захворювань.
 • Поширення знань про захворювання для всіх верств населення, гігієнічне навчання і пр.
 • Соціальна допомога хворим тимчасово або постійно втратили працездатність, поліпшення умов їх життя тощо
 • Багатозадачність

  У диспансери звертаються не тільки громадяни з яким-небудь захворюванням або з діагностичними цілями, але для огляду свого стану. Платні довідки з диспансерів потрібні в ГИБДД, деяким компаніям при працевлаштуванні, при усиновленні дітей тощо Отримати довідку для пред'явлення з ГИБДД допускається як в приватній, так і в державній клініці, в будь-якому випадку видача документа є платною. У приватній організації вартість послуг складає близько 8 тисяч рублів, але вона видається в найкоротші терміни. У державних медустановах ціна варіюється від 15 до 2 тисяч рублів. Довідки з наркологічного диспансеру і ПНД також видаються платно, орієнтовна вартість до 400 рублів.
  Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

  Соціальна та просвітницька діяльність

  Лікарі установи активно співпрацюють із соціальними органами міської влади, сприяючи працевлаштуванню громадян з деякими видами захворювань і перебувають на етапі одужання. Комісії диспансеру визначають ступінь працездатності хворих, беруть участь у міських радах соціальних служб займаються поліпшенням умов життя деяких категорій пацієнтів (туберкульозних, онкологічних, психіатричних тощо). Диспансери у просвітницькій діяльності охоплюють діючих медичних працівників. Для лікарів диспансер – це орган, де проводиться перекваліфікація, підвищується рівень підготовки, відбувається освоєння нових знань і професій у сфері медицини. Під контролем установи знаходяться територіальні пункти медичного обслуговування. Основним завданням патронату є виявлення хворих із соціально небезпечними захворюваннями для подальшого направлення їх у спеціалізовані відділення або профільні лікарні.

  Види диспансерів

  Диспансери поділяються на загальтерапевтичні і профільні. Види спеціальних диспансерів:
 • Наркологічний.
 • Протитуберкульозний.
 • Лікарсько-фізкультурний.
 • Кардіологічний
 • Онкологічний.
 • Офтальмологічний.
 • Психоневрологічний.
 • Шкірно-венерологічний.
 • Мамологічний.
 • Ендокринологічний та ін.
 • Диспансери, їх види і структура, визначаються вузькопрофільної спрямованістю. Кожне диспансерне установа має свої обов'язки, специфіку функціонування та список обов'язкових заходів, метою яких є повне виліковування пацієнтів або купірування стану хворого на задовільному рівні.
  Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура
  Диспансери проводять обстеження населення, розділяючи пацієнтів по групах:
 • Здорові. У пацієнтів немає скарг на фізичний і душевний стан, отримані аналізи демонструють стан організму в межах норми.
 • Практично здорові. В історії хвороби є хронічне або гостре захворювання, яке протягом останніх років не мало загострень.
 • Необхідно лікування. Ця категорія диспансерних пацієнтів ділиться на три групи – з компенсованим перебігом хвороби; з порушеннями здоров'я і наявністю загострень, тривалими періодами втрати працездатності; з глобальними, наростаючими змінами, тягнуть погіршення стану здоров'я і повну втрату працездатності.
 • Наркологічний диспансер

  Наркологічні хворі потребують особливого підходу до лікування та реабілітації. Для досягнення ефективного лікування були створені спеціалізовані диспансери. В закладі проводиться організована діяльність з діагностики та лікування пацієнтів, що страждають такими захворюваннями і станами:
 • Алкогольна, наркотична, токсикологічна залежності.
 • Абстинентний синдром, який виник внаслідок зловживання алкогольними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами.
 • Психоз (алкогольний, інтоксикаційний), який виник внаслідок зловживань алкоголем і наркотичними засобами.
 • У завдання установи входить:
 • Виявлення залежних пацієнтів на ранній стадії прояви захворювань і постановка їх на облік.
 • Консультації і надання допомоги пацієнтам в умовах амбулаторії стаціонару спеціального призначення.
 • Лікування профільних хворих, вивчення рівня захворюваності населення, аналіз ефективності проведеної профілактичної роботи та лікувально-діагностичних дій.
 • Спостереження пацієнтів в період реабілітації, проведення експертних оглядів хворих алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією.
 • Розробка програм для цільової боротьби з даним видом захворювань.
 • Надання соціально-побутової допомоги хворим спільно з органами соціального захисту.
 • Розробка і надання методологічної допомоги огляду водіїв автотранспорту перед рейсами.
 • Методична, організаційна, консультативна допомога наркологічним пунктах, що знаходяться у складі медичних установ.
 • Організація профілактичної роботи в медичних, навчальних закладах та робочих колективах.
 • Підготовка лікарських і медичних кадрів, підвищення рівня підготовки діючих фахівців, перекваліфікація середнього медичного персоналу.
 • Структура наркологічного диспансеру включає:
 • Наркологічне відділення (палати інтенсивної терапії, лабораторна та функціональна діагностика, фізіотерапевтичний кабінет та ін)
 • Диспансерно-поліклінічне відділення (денний стаціонар).
 • Наркологічне відділення для підлітків.
 • Відділення огляду пацієнтів з алкогольним сп'янінням.
 • Відділення медико-психологічної та соціальної допомоги.
 • Кабінет мед. статистики.
 • Адміністративно-господарський відділ.
 • В наркологічних диспансерах виявляється багатоступенева диференційована допомога, триває протягом декількох років. Напрями і види заходів:
 • Початкова профілактика, визначення ступеня та виду залежності.
 • Діагностика, лікування, невідкладна допомога.
 • Вторинна профілактика.
 • Купірування захворювання.
 • Реабілітація.
 • Контроль.
 • Наркологічний диспансер часто є самостійною структурною одиницею психоневрологічного диспансеру.
  Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

  Психоневрологічне установа

  Надання допомоги хворим з психічними та психоневрологічними захворюваннями виявляється в спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Лікування та консультації надаються дорослим і дітям при виявленні у них захворювань, відповідних профілю медичного закладу.
  Психоневрологічний диспансер - самостійна одиниця медичної діяльності та основна ланка з надання позалікарняної допомоги всім верствам населення. Організація, по мірі необхідності, відкриває філії, кабінети, пункти при поліклініках, де немає можливості постійного функціонування диспансеру. Робота диспансеру будується по дільничному принципу. Психоневрологічний диспансер виконує наступні функції:
 • Лікування, діагностика психічних хворих, осіб з наркологічної, алкогольною залежністю, хворих з порушеннями функцій мови і т. д.
 • Патронажна допомога профільним хворим.
 • Профілактична робота в закладі та за його межами (підприємства, навчальні заклади тощо).
 • Експертна діяльність (судова, медична тощо).
 • Сприяння працевлаштуванню нервових, психічних, залежних пацієнтів спільно з органами опіки.
 • Консультації в поліклініках і лікарнях з профільних питань.
 • Спостереження, статистика, аналіз отриманих даних.
 • Структура установи:
 • Лікувально-діагностичне.
 • Стаціонар.
 • Відділення трудотерапії, психогігієни.
 • Відділення профілактики.
 • Дитяче та підліткове психоневрологічне відділення.
 • Адміністративне, канцелярське відділення.
 • Крім діяльності у стінах ПОН, фахівці установи проводять роботу на ділянках, приймають в кабінетах допомоги при поліклініках (наркологічні, психоневрологічні і т. д.). Чималу роль в наданні допомоги хворим має медикаментозне лікування, для чого облаштовуються маніпуляційні, процедурні кабінети.
  Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

  Диспансер делікатних захворювань

  Боротьба з шкірно-венерологическими захворювання, їх профілактика, лікування хворих є однією з найважливіших завдань вітчизняної медицини і ранг державної важливості. Шкірно-венерологічний диспансер виконує завдання:
 • Надання діагностичних, лікувальних, профілактичних послуг для пацієнтів з шкірно-венерологическими, дерматологічними захворюваннями всіх верств населення.
 • Розробка, планування, впровадження програм, спрямованих на профілактику поширення ІПСШ (інфекцій, що передаються статевим шляхом).
 • Розробка методів організації консультативної, профілактичної, діагностичної та лікувальної допомоги населенню в разі зараження ІПСШ, дерматози, заразними захворюваннями шкіри.
 • Впровадження сучасних методів, технологій для організації профілактики, повсякденної діяльності, діагностики та лікування ІПСШ, всіх видів дерматозів та ін.
 • Шкірно-венерологічний диспансер, структура:
 • Амбулаторне відділення.
 • Стаціонар.
 • Організаційний, методичний відділ.
 • Відділення первинної профілактики.
 • Відділення для проведення профілактичних оглядів.
 • Відділення косметології.
 • Адміністративне, технічне, фінансове, господарське відділення.
 • Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура

  Диспансер спортивної медицини

  Диспансер – це медична структура, що забезпечує не тільки лікарське обслуговування, лікування та консультації, але і сприяє розвитку окремих напрямків розвитку медицини. До особливих форм диспансерів відносяться лікарсько-фізкультурні заклади. Фізкультурний диспансер - це самостійна організація, завданням якої є розвиток спортивної медицини, обслуговування осіб, що професійно займаються спортом, організація методичного супроводу лікарського контролю, розробка методик впровадження лікувальної фізкультури в профілактичні, медичні, лікувальні установи для дітей і дорослих.
  Диспансер - це що таке? Диспансери: види і структура
  Лікарсько-фізкультурний диспансер має структурними відділеннями:
 • Спортивної медицини.
 • Лікувальної фізкультури.
 • Консультативне.
 • Діагностичне.
 • Методичний, організаційний, аналітичний відділ.
 • Адміністративне, господарське, фінансове відділення.
 • Диспансери виконують організаційну, лікувальну, аналітичну, профілактичну і багато інші функції. Їх повноцінне функціонування дає можливість купірувати поширення небезпечних захворювань і отримати професійну допомогу у разі інфікування.
  2989