» » Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних

Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних

Медична реабілітація є комплексом профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на максимально можливе і швидке відновлення тих здібностей пацієнта, які були втрачені в результаті хвороби. Медична реабілітація відіграє досить важливу роль. Особливо це можна сказати про сферу нейрохірургії, де пацієнту після серйозного захворювання доводиться відновлювати навіть самі прості насущні здібності та навички. Медична реабілітація необхідна видужуючому людині для відновлення його м'язової сили, а також попередження виникнення ускладнень або повторного захворювання.
Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
Звичайно, сучасна медицина застосовує новітні технології, а також майстерність і досвід фахівців, дозволяють врятувати найдорожче для людини – її життя. Однак варто розуміти, що навіть сама якісна і ювелірна робота лікаря-хірурга не здатна повністю відновити колишній стан пацієнта. Для цього й існує система медичної реабілітації.

Визначення поняття

Термін «реабілітація» має латинське походження. Він складений з двох слів - re, що означає відновлення, і habilis - здатність. В цілому даний термін перекладається як відновлення здатності (або властивостей).

Роль медичної реабілітації полягає у відновленні здоров'я пацієнта, його функціонального стану, а також працездатності організму, порушеною травмами, хворобами, соціальними, хімічними або фізичними факторами. Те визначення, яке дає цьому поняттю Всесвітня організація охорони здоров'я, вельми близько до основної функції даного комплексу заходів. ВООЗ являє реабілітацію як процес, який спрямований на надання допомоги інвалідам і хворим, який необхідний для досягнення такими пацієнтами можливої психічної, фізичної, соціальної, економічної і професійної повноцінності. Таке визначення достатньо повно відображає комплексний характер вжитих заходів.

Лікувальний напрямок

Медична реабілітація покликана відновити здоров'я пацієнта з допомогою використання різноманітних засобів. Ці заходи визнаються лікувальним аспектом цієї діяльності. Метою даного комплексу заходів є максимально можливе відновлення тих фізіологічних функцій організму, які були порушені внаслідок хвороби. Деколи при деяких важких патологіях ця задача стає нездійсненним. У таких випадках потрібно розвинути компенсаторні і замінні функції організму.

Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
У комплекс заходів, застосовуваних медичною реабілітацією, входять: - хірургічне та консервативне лікування;
- медикаментозна терапія;
- лікувальне харчування;
- бальнео - і кліматотерапія;
- лікувальна фізкультура;
- фізіотерапія та інші методи, використовувані не тільки стаціонарно, але й амбулаторно. Всі медичні заходи є обов'язковою складовою реабілітації.

Психотерапевтичний аспект

Після перенесеної хвороби для хворого важлива корекція його психічного стану. Крім того, вимагається сформувати у людини раціональне ставлення до процесу лікування, до медичних рекомендацій, а також виконання в повному комплексі всіх реабілітаційних заходів. Для цього важливо створити всі умови, які дозволили б хворим успішно пройти психологічну адаптацію до тієї життєвої ситуації, яка склалася у них після перенесеної хвороби.

Професійний аспект

Реабілітація інвалідів потребує вирішення питання про їх працевлаштування та визначення працездатності. При необхідності можливе професійне перенавчання або навчання. Даний вид реабілітації передбачає застосування комплексу заходів, покликаних відновити теоретичні знання і практичні навички з основної спеціальності, довівши їх до рівня навичок і знань, необхідних для здійснення вже освоєної людиною професійної діяльності.

Соціально-економічний аспект

Хворому, постраждалому від важкої хвороби, необхідно повернути економічну незалежність. Це дозволить пацієнтові відчувати себе соціально повноцінною особистістю. Подібна реабілітація є відновленням, а у разі неможливості - створенням нового положення в сім'ї і колективі, яке прийнятне для конкретної людини. Подібні завдання покликані вирішувати не тільки заклади охорони здоров'я, але і соціальної організації.

Комплексний підхід

Виходячи з усього вищесказаного, стає зрозуміло, що медична реабілітація являє собою багатогранний процес, спрямований на відновлення здоров'я пацієнта, а також його реінтеграцію в соціальну і трудову життя. Вона є не тільки комплексом вправ, які рекомендує лікар своєму хворому при виписці, а також не просто курсом фізіотерапії, що проводиться в кінці періоду, проведеного в стаціонарі. Під реабілітацією розуміють цілий комплекс заходів, який здійснюється лікарями різних сфер. Це масажисти та фізіотерапевти, психологи і трудотерапевти, логопеди і т. д.

Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
Варто мати на увазі, що одужання пацієнта після перенесеної хвороби і його реабілітація є поняттями зовсім різними. Адже крім усунення патології людині важливо відновити соціальний статус і працездатність. Іншими словами, повернути його до повноцінного життя не тільки в суспільстві, але і в сім'ї, а також запобігти ймовірність рецидиву. Саме тому медична реабілітація є настільки багатогранним поняттям, під яким розуміють відновлення психологічного і фізичного статусу людей, які втратили свої здібності в результаті травми або хвороби.

Індивідуальний підхід

Сьогоднішній стан сфери охорони здоров'я дозволяє проводити заходи, що входять у комплекс заходів щодо реабілітації пацієнта дозовано. При цьому для кожної конкретної людини може бути задана різна швидкість і інтенсивність занять.
Індивідуальна програма реабілітації полягає в призначенні певних вправ. Наприклад, після нейрохірургічних операцій вони повинні бути спрямовані на відновлення рухів. У випадках порушення мовлення пацієнтами займається логопед, немов навчаючи їх заново говорити. При наявності у людини певної спеціальності відновити навички хворому допомагає працетерапевт. Інколи лікарю доводиться допомагати людині набувати інші професійні здібності, які найбільше для нього підходять. Таким чином, індивідуальна програма реабілітації, що включає в себе цілий комплекс заходів, дозволяє пацієнтові відновитися не частково, а повністю. Це дає йому можливість стати повноцінним членом суспільства.

Види реабілітації

Комплексні заходи по відновленню пацієнтів в залежності від області їх застосування, класифікуються на такі: 1. Ортопедичні. Їх проводять після травм, а також хірургічних втручань з приводу патології кістково-м'язової системи, переломів, при порушеннях постави і вадах розвитку хребетного стовпа.
Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
2. Нейрохірургічні та неврологічні. Це дуже серйозні види реабілітації, у проведенні яких задіяні різні фахівці – фізіотерапевти та неврологи, психіатри і психологи, трудотерапевти, логопеди та інші. Подібна реабілітація має місце після травм та хірургічного втручання в ділянці нервової системи, при паралічах, парезах та інсультах, 3. Кардіологічні. Подібна реабілітація проводиться після перенесеного пацієнтом гострого інфаркту, а також при патології судин і серця.

Показання до проведення відновлювальних заходів

Реабілітація інвалідів та пацієнтів, які перенесли важкі захворювання, покликана: - прискорити регенерацію м'язів при їх атрофії, пов'язаної з довготривалою гіподинамією, що дозволить дати силу і тонус кінцівки;
- відновити після переломів повний обсяг рухів у суглобах;
- прискорити регенерацію хрящової тканини;
- покращити трофіку тканин різних органів і кісток;
- збільшити рухливість у разі спайок в черевній порожнині після порожнинного хірургічного втручання;
- підвищити загальний тонус хворого і поліпшити його психоемоційний стан;
- зняти біль і набряки, що виникли після травм суглобів;
- відновити фізичну активність, загублену в результаті інсульту, паралічів і парезів, а також розтягувань, ударів, переломів і травм. Варто мати на увазі, що існуючі на сьогоднішній день засоби медичної реабілітації покликані стимулювати власні можливості організму хворого. Так, сучасна апаратура і фізичні вправи дозволяють стимулювати загальний та місцевий імунітет, прискорити регенеруючі процеси в тканинах, а також відновити лімфо - і кровообіг.

Основні етапи

В медичній реабілітації розрізняють два періоди. Це лікарняний і послебольничний. При цьому існують наступні етапи медичної реабілітації: 1. Стаціонарний, або лікарняний. Він починається безпосередньо у закладі охорони здоров'я. Тут хворому після встановлення діагнозу лікар призначає індивідуальну програму. Вона включає в себе хірургічні або терапевтичні методи лікування. Мета цієї програми реабілітації полягає в ліквідації або зменшення активності наявного патологічного процесу, а також у вживанні заходів по попередженню ускладнень та розвитку постійних або тимчасових компенсацій для відновлення функцій систем або органів, які вражені недугою. При цьому розглядається і питання про поступове фізичне відновлення пацієнта. На даному етапі використовуються спеціально розроблені вправи, лікувальний масаж, різні засоби фізіотерапії, а також деякі елементи трудотерапії. По закінченні даного періоду проводиться контроль стану пацієнта, що дозволяє провести подальшу корекцію відновлювальних заходів. 2. Поліклінічний, або санаторно-реабілітаційний. Даний етап починається після того, як пацієнта виписали зі стаціонару. Хворі направляються в установи медичної реабілітації (санаторії, центри) або проходять необхідний курс в поліклініці. На даному етапі лікарем використовується весь спектр засобів, що сприяють відновленню фізичних функцій. Також проводиться підготовка пацієнта до трудової діяльності. Інваліди на даному етапі опановують спеціальними пристроями, необхідними для самообслуговування. Після завершення другого етапу пацієнт підлягає всебічному обстеженню. В результаті фахівці дають висновок щодо функціональних можливостей хворого і його готовність до праці. Після цього чоловік повертається до свого робочого місця, або працевлаштуватися за фахом, яка потребує менших фізичних і психічних навантажень. У тих випадках, коли залишкові анатомічні дефекти і функціональні порушення все ще залишаються значними, пацієнту пропонується перекваліфікація. 3. Диспансерний. Після того, як пройдені описані вище етапи медичної реабілітації, закладом охорони здоров'я за місцем проживання встановлюється контроль над пацієнтом. Основна мета такого заходу полягає в підтримці хворого, а також у сприянні поліпшення його фізичного самопочуття і працездатності протягом усього життя.

Використовувані методи і способи реабілітації

Заходи, що вживаються для відновлення втрачених функцій організму, застосовуються залежно від перенесеного захворювання. На сьогоднішній день існують наступні методи медичної реабілітації:
Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
1. Кінезітерапія. Це метод, що дозволяє використовувати в реабілітації руху. Кінезітерапія є лікувальною фізкультурою. У цьому випадку тісна взаємодія знаходять медична реабілітація та спортивна медицина. Адже кінезітерапію призначають у випадках різних порушень функцій опорно-рухового апарату. Даний метод добре зарекомендував себе при артрозі і ревматизмі, травмах хребта і статичному паралічі. Завдяки изометрическим вправ вирішується проблема з атрофією м'язів, що виникла внаслідок патологій рухового апарату. Основна мета даного методу полягає в тому, щоб призупинити прогресування існуючого захворювання. Якщо хворий буде направлений в центр медичної реабілітації, то йому неодмінно буде призначено подібне лікування. При цьому фахівці установи підберуть найбільш підходящі для конкретного людини вправи, які дозволять відновити рухливість хворого суглоба, а також навчать їм. Пізніше пацієнт зможе виконувати всі завдання самостійно. 2. Фізіотерапія. Даний метод реабілітаційних заходів являє собою лікування патологій із застосуванням інфрачервоних променів світла, електричного струму і тепла. Все це дозволяє значно прискорити процес відновлення. До фізіотерапевтичним методам відносять масаж, а також водні процедури, що проводяться у ваннах з лікарськими речовинами і масажним душем. Досить хороший ефект дають змогу отримати і грязьові ванни. Всі ці і багато інші процедури в необхідному обсязі надає Центр медичної реабілітації. Основною перевагою фізіотерапевтичних методів є відсутність використання медикаментів. Отже, пацієнт не ризикує отримати лікарську залежність, алергічну реакцію і безліч побічних ефектів. 3. Щоденна праця. Деякі пацієнти, яким потрібна реабілітація, часом змушені вчити заново деякі руху, адже часом вони не в змозі використовувати для своїх потреб навіть самі звичайні предмети домашнього вжитку. У таких випадках за хворими проводить роботу спеціаліст з соціально-трудової адаптації. Він показує пацієнту, яким чином той може самостійно готувати їжу, харчуватися і працювати.
Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
4. Мовна терапія. Після інсультів, черепно-мозкових травм, менінгіту та інших захворювань може статися часткове порушення мовлення і пам'яті. І тут хворим не обійтися без логопеда. Допомога цього фахівця знадобиться і пацієнтам з віддаленої гортанню. Їх навчають мові жестів. 5. Допомога психолога. Вона особливо потрібна в тих випадках, коли потрібна медична реабілітація наркозалежних і алкоголіків. Проблема таких пацієнтів пов'язана з хворобливим потягом, а бажання одужати, як правило, відсутня. Медична реабілітація наркозалежних і алкоголіків вимагає встановлення суворого контролю над ними. В іншому випадку можливе швидке прогресування захворювання. Консультації психологів у таких випадках потрібні не тільки тим, хто страждає від згубної залежності. Потрібні вони і членам їх сімей. 6. Відновлення після нещасних випадків. Це трудова реабілітація. Її проводять після нещасного випадку або при виникненні професійного захворювання. 7. Профілактичний курс. Реабілітаційні медичні центри використовують достатньо широкий спектр методів лікування. Це можуть бути інгаляції, мінеральні ванни і т. д. Хороший ефект щодо відновлення організму дозволяє отримати мануальна терапія. Ця процедура є не чим іншим, як масажем. При проведенні фахівцем маніпуляцій поліпшується трофіка тканин, відновлюється або збільшується обсяг рухів суглобів. Масаж дозволяє вести боротьбу з контрактурами, зміцнити м'язи тіла.
Медична реабілітація: види і методи. Індивідуальна програма реабілітації. Медична реабілітація наркозалежних
Що стосується маленьких пацієнтів, то педіатри направляють їх в дитячий центр медичної реабілітації. В подібних установах працюють досвідчені і кваліфіковані фахівці, які дозволяють відновити здоров'я маленьких громадян нашої країни.
1935