» » Умови і форми надання медичної допомоги

Умови і форми надання медичної допомоги

Загальновідомо, що кожен громадянин україни зобов'язаний отримати поліс ОМС. Саме з його допомогою він може отримати різні форми надання медичної допомоги абсолютно безкоштовно, оскільки держава компенсує всі витрати, оголошуючи медицину в країні, таким чином, безкоштовною. Однак, як відомо, подібний поліс зовсім не зачіпає весь наявний спектр проблем. Тому, важливо знати, які існують в Російській Федерації види, умови і форми надання медичної допомоги, на які може розраховувати будь-який житель країни. Саме про даному питанні і піде мова в даній статті.

Поняття

Умови і форми надання медичної допомоги
Перш ніж почати розбирати існуючі в країні умови і форми надання медичної допомоги, слід дати поняття даного терміну. Насправді, воно досить комплексне, а тому єдиного визначення, що охоплює всі аспекти, не існує. Однак, на законодавчому рівні визначено, що медична допомога являє собою комплекс заходів, які спрямовані виключно на підтримку та відновлення здоров'я людей. Зокрема вона включає в себе і надання спектру медичних послуг, які для цього потрібні. Саме тому постає ще одне важливе питання, а що ж таке медична послуга?


Поняття медичної послуги

Умови і форми надання медичної допомоги
В даний час під медичними послугами в широкому сенсі вчені передбачають медичне втручання, або цілий комплекс таких заходів, які призначені для профілактики, своєчасної діагностики і компетентного лікування наявного захворювання. У тому числі сюди входить і реабілітація. Виконуватися подібні втручання повинні виключно медичними працівниками чи іншими особами, які мають дозвіл на здійснення медичної допомоги. Спрямована вона виключно на пацієнта і може торкатися як фізичний, так і психічний стан.

Законодавча база

На даний момент в Конституції, тобто головному законі країни, чітко прописано, що кожен громадянин будь-якого віку, національності, статусу і фінансової ситуації, яка має право на різні види і форми надання медичної допомоги. Це правило незаперечно і діє на території всієї країни. Крім цього в даному питанні слід звернути увагу ще на два нормативно-правових акти - №323-ФЗ "Про основи охорони здоров'я" від листопада 2011 року, а також різні Програми державних гарантій надання громадянам україни безоплатної медичної допомоги в різних регіонах країни. Саме з їх допомогою можна з'ясувати, де ж починаються і закінчуються можливості громадян до отримання різних форм надання медичної допомоги населенню, щоб на повну міру мати можливість для реалізації власних загальногромадянських прав.


Види медичної допомоги

Умови і форми надання медичної допомоги
Спираючись на існуючі закони, лікарі можуть надавати такі види медичної допомоги, які широко практикуються в Російській Федерації: 1. Первинна допомога. 2. Спеціалізована та високотехнологічна допомога. 3. Швидка, в тому числі спеціалізована швидка допомога. 4. Паліативна допомога. Тепер спробуємо детальніше розібратися в них.

Поглиблене розуміння

Умови і форми надання медичної допомоги
Перед тим, як перейти до розуміння різних форм надання медичної допомоги, слід зрозуміти її існуючі види. 1. Під первинною медико-санітарною допомогою розуміють базову систему надання медичних послуг, у тому числі й долікарняну. У неї входить наступний комплекс заходів: профілактика, діагностика, лікування, реабілітація. Одночасно з цим в дане поняття також входить формування громадської думки та просвіта населення з санітарно-гігієнічних питань. Крім цього лікарі також зобов'язані у рамках даної програми стежити за перебігом вагітності.
2. Спеціалізовану допомогу зобов'язані надавати лікарі-фахівці вузького профілю, який безпосередньо входить хвороба. Така допомога зазвичай вимагає спеціальних методів і використання сучасних технологій для діагностики та лікування. Для вирішення проблеми найчастіше використовуються нові методики лікування, аж до генної інженерії та інших наукових досягнень. 3. Будь-яка швидка допомога надається громадянам при необхідності негайного медичного втручання при травмах, нещасних випадках, отруєннях або інших ситуаціях, які вимагають цього. 4. Паліативне втручання є комплексним, воно призначене для позбавлення людини від болю або полегшення інших проявів симптоматики важких захворювань. Вони не стільки спрямовані на повне вилікування хвороби, скільки на покращення їх якості життя, коли сучасна медицина допомогти вже не може. Перша допомога, яка виявляється на місці, взагалі не відноситься до видів медичної допомоги, оскільки її можуть надавати особи, які не є медичними працівниками, а просто пройшли необхідний курс навчання.

Форми

Умови і форми надання медичної допомоги
На даний момент формами надання медичної допомоги є і широко визнаються такі дії:
 • невідкладна форма - під нею розуміється лікарська допомога, що надається виключно при наявності небезпечних раптових станах здоров'я, які не мають небезпеки для життя хворого;
 • під екстреної формою надання медичної допомоги прийнято розуміти комплекс медичних дії, спрямованих на хворого при наявності раптових гострих захворювань або станів, а також загостреннях хронічних хвороб, які за своїми ознаками можуть загрожувати життю пацієнта;
 • планова форма призначається для проведення профілактичних заходів, а також при захворюваннях, які не можуть загрожувати життю хворого, а також не вимагають екстреної або невідкладної допомоги. Такі хвороби не повинні через відстрочки завдати шкоди здоров'ю або іншим чином погіршити стан людини.
 • Умови надання медичної допомоги

  Умови і форми надання медичної допомоги
  Незалежно від виду і форми надання медичної допомоги, існує ряд визначених законодавством умов, від яких вони безпосередньо залежать. 1. Допомога може бути надана поза медичної організації при виклику швидкої допомоги або в мобільному транспорті під час медичної евакуації. Інші види допомоги, крім швидкої, неможливі. 2. В амбулаторних умовах, тобто ситуаціях, коли хвороба не вимагає цілодобового спостереження лікарів, а може відбуватися вдома. Також під цю умову підходить виклик лікаря додому. Не можна надавати спеціалізовану та високотехнологічні види допомоги.

  3. Денний стаціонар - хвороба людини потребує медичного спостереження, однак, тільки в денний час, тому цілодобове спостереження є зайвим. Лікарі не мають права надавати швидку або паліативну медичну допомогу. 4. В стаціонарних умовах, тобто в тих випадках, коли стан людини вимагає цілодобового спостереження і лікування для нормалізації самопочуття. Лікарями не виявляється первинна медико-санітарна допомога.

  Принципи надання медичної допомоги

  Умови і форми надання медичної допомоги
  Будь-яка форма медичної допомоги обов'язково повинна надаватися, ґрунтуючись на ряді принципів:
 • своєчасність медичного втручання;
 • швидкість і точність надаються дій, однак, при цьому вони повинні бути рішучими і спокійними, без лікарських помилок;
 • всі дії лікарів мають бути правильними і доцільними, не можна лікувати навмання без чіткої постановки діагнозу;
 • надавати допомогу доктора повинні по своїй спрямованості, а також бажано діяти профілактично, попереджаючи розвиток хвороби;
 • медицина повинна бути доступною, однак, при цьому обов'язково дотримується чіткий розподіл пацієнтів по ділянках;
 • тривале лікування, часто вимагає не одного лікаря, має проводитися на засадах наступності та етапності.
 • Як можна побачити, існує безліч різних видів, форм і умов, на яких у Російській федерації відбувається надання медичної допомоги. Слід чітко знати свій перелік прав, щоб отримати найбільш повний спектр допомоги в необхідній ситуації.
  540