» » Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

Однією з найбільш важливих завдань в сучасному суспільстві є здійснення соціального патронажу над людьми та сім'ями, які з різних причин опинилися у важкому становищі. Рішення даної задачі лежить на певних державних установах та громадських організаціях. В результаті ситуації, що склалася в країні, і складної проблеми бездоглядності, число сімей, які потребують патронажі, постійно зростає.
Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія
Найчастіше здійснюються медико - і соціально-педагогічний патронажи. Це обслуговування, яке надається групам ризику і індивідуальним клієнтам. Співробітники здійснюють постійний нагляд, відвідують оселі осіб, які потрапили в скрутну ситуацію, надають їм певні види допомоги.


Основні поняття

Під соціальним патронажем розуміється такий вид технології, яка дозволяє знайти рішення різних кризових життєвих ситуацій і передбачає супровід дітей, інвалідів, сімей, які зіткнулися з подібними проблемами. Технологія поєднує в собі контрольні, діагностичні, адаптаційні та реабілітаційні функції. Патронаж спрямований на встановлення, а також підтримку тривалої зв'язку з сім'єю, своєчасний пошук проблемних ситуацій, надання негайної допомоги. Патронаж соціально-педагогічного виду встановлюють над сім'ями, які опинилися:
 • У кризових ситуаціях, спровокованих смертю одного з членів сім'ї, розлученням тощо.
 • У скрутному життєвому становищі при виникненні проблем психологічного характеру, виявлення хронічних захворювань, внаслідок втрати роботи, при набутті інвалідності.
 • У небезпечних положеннях, пов'язаних з бродяжництвом, насильством у сім'ї, наркоманією, алкоголізмом.
 • Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія
  Практика свідчить, що фахівці виконують патронаж неблагополучних сімей в тих випадках, коли їх члени не виконують покладені обов'язки, не можуть самостійно справитися з проблемами, життєвими труднощами.


  Які особи можуть отримати патронаж

  Крім того, соціальний патронаж сім'ї встановлюється, якщо зазначені особи:
 • Соціально нездорові, можуть представляти ризик для суспільства.
 • Замкнуті, суспільно ізольовані.
 • Перебувають у стані постійної соціально-психологічної дезадаптації.
 • Мають ослаблену зв'язок із соціумом, іншими членами сім'ї, або такий зв'язок відсутній повністю.
 • Не мають ресурсів для здійснення особистісного і суспільного росту, або не мають навичок використання зазначених ресурсів. Це можуть бути професійні, духовні, матеріальні форми.
 • Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія
  Визначати необхідність патронажу над сім'єю повинна організація, яка займається його контролем, а також міжвідомча комісія, однією з функцій якої є здійснення контролю даної процедури.

  Види патронажу осіб похилого віку та інвалідів

  Сюди може входити періодичне надання матеріальної допомоги, що виражається у видачі посібників, талонів, продуктів, одягу та ін. соціально-правового патронажу, здійснюваного стосовно сімей, що мають дітей — інвалідів, які перебувають у важкій життєвій ситуації, з метою здійснення систематичної юридичної допомоги таким сім'ям. Функції соціального патронажу інвалідів дуже великі.

  Хто здійснює патронаж

  Виконувати обов'язки доручають фахівцю, представнику міжвідомчої комісії, службі патронажних сестер, рішенням яких над родиною був встановлений контроль. Вони, якщо існує така необхідність, володіють правом внесення коректив у план їх діяльності та взаємодії з неблагополучними людьми. Сім'ю ставлять на патронаж тільки при наявності реальної необхідності та обґрунтованого рішення. Прийматися таке рішення повинно без поспіху, адже в деяких випадках достатніми виявляються консультаційні послуги, підтримка, окремі профілактичні реабілітаційні заходи.
  Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

  Основні принципи

  Основними принципами соціального патронажу, на основі яких служби організовують свою діяльність, беручи до уваги матеріали від соціального педагога, наступні:
 • Пропаганда єдності сім'ї.
 • Профілактична спрямованість.
 • Об'єктивність.
 • Оптимізація.
 • Комплексність (роботи повинні виконуватися комплексно, а не в одиночному порядку).
 • Системність (дії повинні бути взаємопов'язаними, що доповнюють один одного).
 • Різновиди

  Соціальний патронаж сім'ї може бути декількох видів:
 • Правовий.
 • Економічний.
 • Педагогічний.
 • Психологічний.
 • Медичний.
 • Розглянемо їх більш докладно. Медико-соціальний патронаж може бути встановлений по відношенню до хворим або фізично неповноцінним членам сім'ї, в тому числі по відношенню до дітей, які мають інвалідність і потребують щоденного догляду. Зміст такого догляду складається з урахуванням категорії особи, яка перебуває під опікою. Він може включати в себе доставку продуктів, ліків, здійснення годування, гігієнічних послуг, прибирання житлового приміщення, чергування в нічний час та інші види діяльності, що дозволяють забезпечити людині нормальне існування, якщо він не в змозі самостійно задовольнити необхідні потреби.
  Головне завдання працівника, який здійснює медико-соціальний патронаж, полягає у виконанні зазначених послуг, встановлення довірчих відносин з підопічним, терпимості. Соціально-психологічний патронаж полягає в тому, що соціальний працівник надає психологічну та соціальну допомогу особам, що входять в групи ризику: які проживають в стресових або конфліктних умовах, знаходиться в стані емоційної напруги, хронічної психологічної дезадаптації, що мають проблеми у вихованні дітей. В їх обов'язки входить консультування клієнтів, пошук альтернативних виходів з подібних конфліктних ситуацій спільно з підопічними, виконання функцій посередника між людиною і людьми, які його оточують. Соціальні працівники надають допомогу, спрямовану на зниження тривожності підопічного, кваліфіковано вводять його в процес змін, які передбачені планом роботи.
  Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

  Завдання

  Основним завданням соціального патронажу дітей є надання соціальними працівниками дієвої та всебічної допомоги у складній ситуації. Керуються фахівці при цьому особистими педагогічними можливостями. Соціально-педагогічний патронаж спрямований на підвищення компетентності батьків, формування позитивної мотивації на пошук виходу з кризових положень, відновлення взаємин між дітьми і батьками, формування їх громадянської позиції, спрямованої на нормальний розвиток людини.

  У рамках соціально-економічного патронажу виявляється матеріальна допомогу шляхом надання продуктів, талонів, одягу, посібників. Соціально-економічний тип патронажу є приватним випадком. Здійснюється соціальний патронаж літніх людей. Це передбачає систематичне спостереження за підопічними з метою виявлення загрози застосування насильства. Крім того, здійснюється допомога, що базується на методах соціального патронажу.

  Яку діяльність здійснюють працівники

  Працівники займаються такою діяльністю:
 • Здійснюють візити в сім'ї, вивчають і виявляють причини сформувалася проблеми.
 • Надають конкретну (іноді екстрену) допомогу, здатну вирішити кризові обставини.
 • Надають профілактичні заходи, що задовольняють потреби, які сприяють стабілізації сприятливих змін, закріплення успіхів, зменшення або усунення факторів ризику шляхом спонукання, посередництва, навчання.
 • Об'єднують дії працівників відповідних служб для усунення проблемних ситуацій у сім'ях.
 • Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

  Види соціального супроводу

  Соціальним супроводом при необхідності забезпечують родини, батьків, опікунів, піклувальників, інших представників неповнолітніх. Здійснюють такий вид діяльності уповноважені служби, мають юридичне право здійснювати психологічний патронаж. Супровід може бути декількох видів: правове, трудове, соціально-педагогічне, психологічне, медичне, побутове. Крім того, патронажні установи здійснюють надання термінових послуг суспільної значущості: надання гарячого харчування, забезпечення необхідної взуттям і одягом, юридичний супровід, сприяння в отримання тимчасового житла.
  Соціальний патронаж: суть поняття, види, технологія

  Контролюючі органи

  Соціально-педагогічний патронаж має на увазі під собою діяльність, спрямовану на обслуговування підопічних, які перебувають у групі ризику, на дому. У зв'язку з чим процедура надання подібної послуги контролюється службою у справах дітей, відділенням соціального захисту, центром соціальних служб. Формування та реалізація контролю якості регламентуються федеральним законом № 256 від 21072014 року.
  443