» » Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)

Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)

У статті розповімо про те, що таке методика ТОБОЛ. Ми докладно розглянемо це питання і спробуємо розібратися в ньому досконально. Почнемо з того, звідки взялося це поняття і як воно застосовується в сучасному світі.

Опис методу

Методика ТОБОЛ – це клінічна методика, яка використовується в якості тесту для визначення і діагностики того, як людина ставиться до хвороби. Головна відмітна особливість цієї методики полягає в тому, що необхідно вибирати питання зі списку. Структура методики ТОБОЛ складається з кількох списків і позитивних переконань. Респонденту необхідно вибрати тільки один з варіантів, який найбільш відповідає його бажанням. Також є можливість вибрати свою ступінь згоди або незгоди з тим чи іншим переконанням.

Основи

Ставлення до хвороби ТОБОЛ створили на основі типології клініко-психологічних варіантів ставлення людини до захворювання. Запропонована методика була дослідниками А. Личко і Н. Івановим. Сталося це в 1980 році. В результаті було визначено 12 типів реакцій на захворювання, які діагностуються у пацієнтів.


Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
Основні типи реакцій:
 • Тривожна.
 • Сенситивна.
 • Неврастенічна.
 • Паранояльна.
 • Анозогнозическая.
 • Дісфорійна.
 • Эргопатическая.
 • Гармонійна.
 • Егоїстична.
 • Апатична.
 • Меланхолійна.
 • Ипохондрическая.
 • Умовно ці реакції були поділені на 3 типи, а саме: умовно-адаптивний, интрапсихически-дезадаптивный і интерпсихически-дезадаптивный. Опитувальник ТОБОЛ був складений після вибірки автора, який виділив 12 найважливіших життєвих сфер, які в повній мірі і найбільш крупно відображають систему відносин у суспільстві й на особистісному рівні. Це дозволяє визначити ставлення пацієнта до захворювання, до процесу, складності та тривалості процесу лікування, до лікарів та персоналу медичного закладу, до рідних і близьких людей, до оточуючих і до зовнішнього світу, до самотності, яке може виникнути через хвороби. Також оцінюється рівень апетиту людини, зміна його настрою, активність і якість сну, самооцінка людини, рівень його самопочуття.


  Важлива відмінність

  Ще однією відмінною рисою є обробка даних в методиці ТОБОЛ. Справа в те, що валідизація пацієнтів відбувається не з урахуванням типу реагування на хворобу, як робиться в більшості тестів і анкет, а з урахуванням думки групи експертів, яких обирають спеціально. Вони повинні відповідати тому або іншому типу реагування. Далі ці експерти заповнюють опитувальник не в якості експертів, а в якості пацієнтів. Це необхідно для одержання більш точних і достовірних результатів. Також це дозволяє оцінити результати з боку.
  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
  Причина такого заплутаного варіанту дослідження незрозуміла. Це відмінна риса методики ТОБОЛ, яка виділяє її серед інших.

  Методика створювалася?

  Даний метод був придуманий і оформлений цілим рядом експертів, які працювали як єдиний колектив для створення ефективної методики діагностування. Створювалася методика Л. Вассерманом, А. Вуксом, Б. Иовлевым, Е. Коропової. Робота була проведена в 1987 році в НДІ їм. Бехтерева. Спочатку дана методика позиціонувалася як модель дослідження мислення, призначена для цілей і роботи психоневролога чи клінічного психолога. Вона дозволяє заповнити брак досвіду у фахівців, які працюють з особистісної діагностикою. Так, методика дозволяє більш якісно працювати лікарям-інтернам. Також у багатьох клініках і лікарнях, які мають соматичну спрямованість, зручно застосовувати методику ТОБОЛ, оскільки вона проста, ефективна і не вимагає особливих знань для роботи.
  Цікаво, що спочатку ця методика називалася ЛОБІ і розшифровувалася вона як особистісний опитувальник Бехтеревського інституту.

  Етапи

  На першому етапі було задіяно близько 32 різних лікарів і спеціалістів, які займалися тим, що повністю заповнювали анкету від імені хворого. Як ми говорили вище, фахівці підбиралися таким чином, щоб вони представляли собою різні типи реагування. Після цього дослідники, які проводили експеримент, відсіювали ті чи інші варіанти відповідей і судження, які використовувалися дуже рідко. Вони визнавалися діагностично несуттєвими. В результаті вдалося сформувати найбільш ємний і повну систему типів реагування, які притаманні людині.
  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
  На другому і останньому етапі інші 28 експертів займалися тим, що оцінили важливість і значимість того чи іншого твердження. Все це в кінцевому підсумку дозволяло скласти максимально повну картину. Кожному твердженню або варіанту відповіді присуджується певна кількість балів, які коригували за допомогою раніше отриманих статистичних даних. Це було необхідно для того, щоб мінімізувати завищені або занижені відповіді того чи іншого фахівця.

  Проведення

  Починалася діагностика з того, що людині давали бланк методики ТОБОЛ. В ньому розміщено 12 груп різних тверджень. В одній групі могло бути від 10 до 16 будь-яких тверджень. Що ж мав робити пацієнт? Його завдання полягало в тому, щоб в кожній групі виділити один або максимум 2 варіанти відповіді, які найбільш підходять або комплексно описують його стан. Якщо ж пацієнт був упевнений, що ні одне з тверджень, поданих в анкеті, йому не підходить, він повинен був вибрати останній варіант. Він полягав у тому, що ні одна з відповідей не задовольняв пацієнта.

  Запис

  Всі свої відповіді чоловік записував на спеціальному бланку, при це час його заповнення не було обмежене ніякими рамками. Дослідження проводили не тільки індивідуально, але і в групах, що давало можливість за один раз отримати більше інформації. При цьому пацієнтам категорично заборонялося радитися один з одним. Відповіді повинні були бути суто індивідуальними. Потім відповіді фіксувалися на окремому документі, який представляв собою таблицю для зручного відомості результатів.

  Тонкощі проведення

  Опитувальник діагностики типів ставлення до хвороби ТОБОЛ має специфічні принципи підрахунку результатів. Так, для аналізу використовується бланк з результатами дослідження. Для кожної відповіді, який дав людина, визначається коефіцієнт для зручності розрахунків. Після цього коефіцієнти, які належать до однієї групи показників, підсумовуються, і отримана сума заноситься в спеціальний стовпчик. Також отримані результати можна переглянути не тільки в цифровому, але і в графічному вигляді. Для цього отримані дані відображаються графічно для швидкого надання інформації та її простий інтерпретації.

  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)

  Інтерпретація результатів

  Якщо у людини діагностують тип ставлення до хвороби, за яким пацієнт повністю відповідає тій чи іншій групі, то його тип називають чистим. Однак пацієнти з чистим типом ставлення до хвороби зустрічаються досить рідко. Це викликано тим, що кожна людина являє собою мікс певних точок зору і немає чіткої межі між поняттями. Клініко-психологічне опис пацієнта дозволяє зрозуміти його тип, щоб в подальшому використовувати для більш якісного і швидкого лікування. Якщо ж у людини діагностують змішаний тип ставлення до хвороби, то його опис будується на комплексі описів. Так, якщо у людини визначили 3 типу, то опис буде складатися з трьох різних структур. При цьому треба розуміти, що у пацієнта вони будуть реалізовані не повністю, а лише частково. Також рекомендують звертати увагу на співвідношення тих чи інших типів реакції для того, щоб отримати максимально повну клінічну картину стану хворої людини. Діагностика типів відношення до хвороби за методикою ТОБОЛ полягає в тому, що необхідно враховувати, ретельно аналізувати відповіді, які вибрав пацієнт. Недостатньо просто звірити їх і віднести пацієнта до тієї чи іншої групи. Необхідно знайти суперечності, критичні та незрозумілі моменти, які дозволять прояснити картину. Дуже важливо багатовимірне ставлення до особистості пацієнта та сприйняття його як сукупності якихось упереджень, думок і почуттів, що головним чином стосуються його ставлення до процесу лікування.

  Значимість методики ТОБОЛ

  Останнім часом медицина дуже швидко розвивається, особливо в країнах, які можуть дозволити собі витрачати великі суми грошей на важливі дослідження і робити відповідні висновки.
  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
  На сьогоднішній день можна сказати, що медицина в цілому відходить від патерналістської системи. Сильні зміни зазнають відносини між лікарем і пацієнтом. Методика ТОБОЛ ставлення до хвороби описує як щось дуже важливе для ефективності самого лікування. Неймовірно, але вчені дійсно виявили залежність між цими факторами. Багато залежить від того, як людина ставиться до свого лікаря, як реагує на лікування.

  Опис типів

  Ми вже знаємо, як обробляти за методикою ТОБОЛ результати, отримані під час тесту. Але зупинимося тепер саме на те, в чому полягають особливості того чи іншого типажу. Методика ТОБОЛ тип ставлення до хвороби описує досить конкретно і чітко. Розглянемо основні типажі, які існують у цій методиці. Гармонійний тип характерний для людей, які реально і виважено ставляться до свого захворювання. Вони не перебільшують його значимість, але і не недооцінюють можливі наслідки. Такі люди налаштовані на роботу з лікарем, допомогу в лікуванні. Вони хочуть одужати, але адекватно оцінюють свої сили. У разі якщо стан здоров'я обмежує їх діяльність, вони перемикають свою увагу на ті області, в яких вони можуть бути активні. Інтерпретація методики ТОБОЛ також передбачає эргопатический тип, який характеризується тим, що людині дуже важливо працювати. Він з головою йде в трудову діяльність, намагаючись втекти від своєї хвороби, затьмарити погані думки. Найчастіше завзяття до роботи збільшується в міру прогресування хвороби. Анозогнозический тип, чи ейфоричний, характеризується тим, що людина заперечує наявність у себе захворювання і зовсім не хоче визнавати можливі наслідки. Він вважає, що все пройде само. Не любить розмовляти про хвороби, процесі лікування.
  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
  Тривожний тип проявляється в тому, що пацієнт дуже тривожиться за своє стан, нагнітає. Він постійно думає про наслідки, перебільшує їх, вигадує різні ускладнення і продумує негативний результат.

  Складні типажі

  Іпохондричний тип надто зосереджується на своїх негативних переживаннях і відчуттях. Його настрій і самопочуття повністю залежать від цього. Він перебільшує свої страждання і ставить їх на чолі кута свого життя. Неврастенічний тип можна описати одним словом «дратівливість». Така людина сильно злиться, якщо в процесі лікування щось йде не так, необхідно змінювати терапію і т. д. Він раздражительно спілкується з близькими і постійно перебуває в напрузі. Дуже нетерплячий, агресивний. Але потім усвідомлює свою провину і просить вибачення за необдумані слова. Меланхолійний тип характеризується песимістичним ставленням до хвороби. Такий пацієнт часто висловлює негативні думки і очікування, у нього можуть явно проявлятися суїцидальні нахили. Він дуже сумнівається в тому, що лікування буде успішним і зможе принести йому полегшення. Апатичне ставлення до хвороби характеризується повною байдужістю до ходу лікування. Пацієнт веде себе мляво і малоактивно. Він втрачає інтерес не тільки до себе, але і до всього навколишнього світу. Постійно налаштований на негатив. Сенситивний тип занадто вразливий і вразливий, чіпляється за слова, вірить чуткам і всього боїться. Підвищена чутливість наявності.
  Методика ТОБОЛ (діагностика типів відношення до хвороби)
  Егоцентричний тип приймає свою хворобу, але при цьому шукає вигоди, які вона може йому принести. Він виставляє напоказ і сильно перебільшує свої страждання, вселяє близьким почуття провини, щоб вони ставилися до нього лояльно. Паранойяльний тип переконаний, що в його хвороби хтось винен. Він з великою підозрою ставиться до лікарів, до препаратів, які вони призначають. У всьому бачить змову, не довіряє оточуючим і навіть близьким людям, тому що хоче у всьому бачити підступ.

  Окремий агресивний тип

  Дисфоричний тип ставлення до хвороби ще називають агресивним. Методика ТОБОЛ описує такого пацієнта як людини озлобленого, похмурого і похмурого. Він постійно чимось незадоволений, чіпляється до оточуючих і отримує задоволення, коли псує їм настрій. Є схильність до того, щоб звинувачувати у всіх своїх бідах інших людей. Хоче, щоб йому у всьому годили, деспотично налаштований по відношенню до рідних людей.
  798