» » Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії

Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії

У сучасному світі, повному стресу і нагнітають факторів, сильно страждає психологічне здоров'я людини. Загострюються спадкові та набуті захворювання. Психологи і психіатри розробляють нові методи, концепції як для коригування емоційного стану людини, так і для лікування серйозних проблем у цій сфері. Одним з найпопулярніших методів впливу на пацієнта вважається клієнт-центрована терапія. Давайте розглянемо її основні принципи.

Визначення

Клієнт-центрована терапія - це особлива форма консультування і лікування в психології, заснована на концепції того, що, звертаючись за допомогою до фахівця даного профілю, пацієнт сам в змозі знайти рішення своєї проблеми.


Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії
Тобто в даній активно використовується методикою людина сама є певним консультантом для самого себе, а терапевт лише створює необхідні умови для розуміння проблеми та її ефективного вирішення. Саме так вважає засновник клієнт-центрованої терапії. Його теорію в подальшому підтримали багато практикуючі психологи.

Історія створення

Основоположником клієнт-центрованої терапії вважається Карл Роджерс - знаменитий американський вчений. Своїми багаторічними зусиллями і роботами з пацієнтами йому вдалося створити ефективну і популярну систему психотерапії, яка по популярності може поступитися, мабуть, тільки теорії Фрейда.
Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії
Саме Роджерс в 1940 році виступив з теорією про те, що психолога при консультуванні необхідно акцентувати увагу не тільки на проблеми пацієнта, але і на його емоційному стані. Також він запропонував змінити болісно сприймається визначення "пацієнт" на більш лояльне і коректне "клієнт". Так зародилася клієнт-центрована терапія Роджерса.


Концепція теорії

Дана теорія терапевтичного впливу була побудована навколо основного визначення про те, що кожен з нас має в своїй свідомості всі необхідні ресурси і сили для розуміння і вирішення власних проблем. Також дуже важливою основою даної теорії є те, що всі ми маємо якоїсь позитивної сутністю, яка відкривається і функціонує, якщо створити для неї необхідні умови. Саме в цьому і полягає робота психолога.
Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії

Принцип дії

Клієнт-центрована терапія спрямована на самостійне вирішення людиною своїх проблем, за допомогою власних психоемоційних ресурсів і посильної допомоги фахівця. Однак не варто вважати, що в цій теорії психолог грає другорядну роль, навпаки, він є певним провідником, вказівником вірного напряму.
Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії
Отже, для успішного протікання клієнт-центрованої терапії повинні дотримуватися "шість умов" сформульованих Роджерсом, які варто розглянути окремо.

Клієнт і фахівець повинні перебувати в психологічному контакті

Це означає, що дві людини, які беруть участь у клієнт-центрованої терапії, зобов'язані емоційно зачіпати один одного. Цей пункт надзвичайно важливий, проте він є страшним, і не тільки для клієнта, але і для фахівця. Дане контактування завжди повинно здійснюватися в теперішньому часі, навіть якщо воно зачіпає минуле або майбутнє.

Клієнту властиво стан неконгруэнтности

Це означає, що пацієнт навмисно спотворює або змінює уявлення про себе і своїх емоційних переживаннях, щоб не зіпсувати позитивне враження про свою особистість. Така поведінка на сеанси з психологом - досить часте явище, адже дуже важко розкритися незнайомій людині, нехай навіть і фахівця.
Тому клієнт-центрована терапія має місце тільки в тому випадку, якщо чоловік сам визнає свою неконгруэнтность.

Фахівець повинен бути конгруентна

У методах клієнт-центрованої терапії даний пункт грає дуже важливу роль. Психолог повинен чітко усвідомлювати власний емоційний відгук на переживання пацієнта і в корегованої формі використовувати його в процесі сеансу. Причому важливу роль у цьому відіграє щирість. Фахівець не повинен бути лицемірним і демонстративним. З пацієнтом необхідно бути собою.
Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії
Саме тому так важливо застосувати переживання клієнта на собі, адже без власного розуміння проблеми неможливо допомогти розібратися з нею іншій. За клієнт-центрованої терапії фахівець не може просунути пацієнта далі власної конгруентності.

Фахівець відчуває повагу до клієнта

Саме цей пункт є основним умовою існування даної терапії. Шанобливе ставлення до клієнта повинно бути побудовано на безумовної віри в його внутрішні потенційні ресурси. Клієнт відчуває впевненість і починає вивільняти свою позитивну сутність, направляючи її на вирішення проблеми.
Даний принцип в клієнт-центрованої терапії не існує як якась позиція безумовного схвалення, невтручання, але як прийняття і розуміння внутрішніх переживань клієнта і згода з тим, що вони мають місце і породжені певним джерелом.

Фахівець сприймає систему переживань клієнта

Ключове дія цієї умови ґрунтується на эмпатическом сприйнятті всіх внутрішніх емоцій клієнта. Причому воно має бути такої сили і інтенсивності, ніби терапевт сам є цією людиною. При цьому дана емпатія зобов'язана виходити за рамки вже наявного у клієнта усвідомлення, вона повинна перебувати на межі чуттєвого сприйняття-неусвідомленого. Таким чином, дана теорія не відноситься до гуманістичної клієнт-центрованої терапії, яка є певним дружнім взаємодією, вона є чекою функціональною позицією. Саме така терапія може чинити вплив, який штовхає клієнта на самоаналіз і саморозуміння.

Клієнт сприймає безумовне розуміння і позитивне ставлення терапевта

Природно, щоб позитивне эмпатическое вплив мало певний вплив на динаміку пацієнта, воно має бути сприйняте в більшій чи меншій мірі. Навіть мінімальне відчуття чуттєвого досвіду і розуміння здатна надавати ефект.
Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії
Це є певним попередньою умовою даного виду терапії, поряд з усіма перерахованими вище. Адже без сприйняття эмпатических даних фахівця, які будуть передаватися клієнту за допомогою терапевтичного контакту, подібні сеанси не матимуть необхідного результату.

Застосування на практиці

Існуюча клієнт-центрована терапія заснована на усвідомленні того, що основою для зміни особистості є психологічний ставлення, яке залишає всі інші аспекти впливу на задньому плані. Однак неправильне тлумачення принципів роботи за даною методикою здатне призвести до некомпетентності з боку фахівця. Робота психолога хоч і повинна мати эмпатическое взаємодія і повагу, але все ж їй необхідно зберегти конструктивність і націленість на результат. Мета даного виду роботи з боку фахівця повинна полягати в тому, щоб разом з клієнтом усвідомити існування заперечуваного проблеми, знайти її першоджерело і різними методами розв'язати її. Застосування клієнт-центрованої терапії на практиці не представляється можливим без спеціального діагностування і, зрозуміло, без особливих відточених навичок терапевта.

Напрямки

Крім клієнт-центрованої терапії, заснованої Роджерсом, яка є фундаментальною, існують ще кілька суміжних з нею напрямів, за якими успішно працюють багато сучасні фахівці. Серед них можна виділити наступні практичні напрямки:
 • Экспириентальное. Основоположником клієнт-центрованої терапії даного типу є О. Гендлін. Суть цього напряму полягає в тому, що для ефективного терапевтичного впливу необхідний особливий рівень переживання у клієнта, який треба викликати.
 • Фокусинг-орієнтоване. Це напрямок орієнтоване на певну фокусування уваги клієнта на те, що саме він здатний самостійно долати труднощі.
 • Процесуально-экспириентальное. Є якимось специфічним методом, націленим на те, щоб знайти існуючі переживання і опрацювати їх проблемні моменти.
 • Ціле орієнтована. Цей напрям активно використовується в сучасній практичній діяльності багатьма фахівцями. Воно розроблено на основі клієнт-центрованої терапії для роботи з особливим виглядом клієнтів, які страждають психосоматичними розладами в більшій чи меншій мірі. Даний напрямок показало хороші результати в лікуванні випадків, майже не піддаються коригуванню. Основна складність в роботі з даними клієнтами, що мають нездорову психосоматику, полягає саме в небажанні взаємодіяти з фахівцем, у слабкій здатності самодослідження і саморозуміння, відсутність мотивації до лікування.
 • Клієнт-центрована терапія: визначення та принцип дії

  Дослідження

  Зрозуміло, перед тим, як визнати дану теорію клієнт-центрованої терапії дійсно ефективною, проводилося величезну кількість практичних досліджень.
  Отже, даний вид взаємодії пацієнта і терапевта показав високі позитивні результати. Наприклад, вчені з'ясували, що люди, які пройшли курс клієнт-центрованої терапії, відчули значне зменшення залежності від цінностей і очікувань інших людей і велику залежність від власного набутого досвіду. Також пацієнти відзначали, що спілкування з оточуючими людьми перестало приносити дискомфорт, у процесі діалогового взаємодії спостерігалося більше задоволення, ніж до здійснення терапевтичного втручання. Робота з фахівцями значною мірою підвищила позитивне сприйняття самого себе, розуміння власних вчинків і дій. Також сукупність багатьох досліджень показала, що терапія працює більш успішно, якщо фахівець підходить до проблеми пацієнта з щирою теплотою і участю. Даний підхід клієнт-центрованої терапії активно застосовується у сучасній практиці в різних областях соціального життя суспільства. Наприклад, у галузі освіти, сімейних і ділових відносин, у вирішенні расових і політичних конфліктів. Вона дуже популярна в даний час і навряд чи буде мати конкурентоспроможні аналоги в найближчому майбутньому.
  353